Autismecafé: Wat en Wie?

Voor wie is het Autismecafé bedoeld?

Het Autismecafé is er voor normaal en hoger begaafde mensen die er voor uitkomen dat ze autisme hebben of die zich herkennen in de kenmerken van autisme en proberen de beeldvorming hierover een positieve wending te geven.

Het Autismecafé is er ook voor mensen die iemand in de omgeving hebben die (kenmerken van) autisme heeft, bijvoorbeeld als partner, familielid, vriend, leidinggevende of collega.

Wat doen we in het café?

Er zijn verschillende mogelijkheden. Er kan gepoold worden, een spelletje spelen, tafeltennissen of gewoon gezellig een praatje maken. Bovendien is er tevens de mogelijkheid om muziek te maken en / of te luisteren. Ook organiseren we thema-avonden waarbij bijvoorbeeld sprekers worden uitgenodigd, maandelijks een pubquiz en ook zijn er korte persoonlijke presentaties over ervaringen met ASS in relatie tot werk of hobby.

Kortom: er is van alles mogelijk!

 

Wie zijn de organisatoren?

TEAM A: (Erik, Evelien, Frans, Liesbeth en Nora)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is fullsizeoutput_71.jpeg

Team A is een team dat bestaat uit mensen met autisme (en een autismecoach) die zich inzetten voor het Autismecafé Noordwest-Veluwe “In goed gezelschap”.

Mensen verschillen. Die verschillen leveren soms misverstanden en onbegrip op. Team A heeft zich daarom tot doel gesteld om de beeldvorming over autisme een positieve wending te geven.

Team A gaat uit van positieve bekrachtiging (empowerment). Daar worden we beter van. We hebben weinig geleerd van de mensen die voortdurend gezegd hebben waar we niet goed in zijn. We zijn beter geworden dankzij die mensen die gezien en gezegd hebben waar we wel goed in zijn en die de voorwaarden en kansen hebben gecreëerd waarin wij onze positieve krachten hebben kunnen inzetten en leren ontwikkelen. 

In team A wordt een mens niet beschouwd als een rol die hij/zij vervult of speelt, maar als iemand aan wie niets menselijks vreemd is. Het gaat er niet alleen om wat we doen, maar ook om wie we zijn en mogen zijn. We zijn mensen die over positieve en negatieve eigenschappen beschikken die we al dan niet inzetten voor team A. We zijn precies dezelfde mens op ons werk als thuis of bij familie of vrienden. Een mens die als “volledig” mens gezien, aanvaard en gewaardeerd wordt, voelt zich goed en kan zich makkelijker aanpassen aan veranderingen en nieuwe contexten.

In team A mag je zijn wie je bent (respect voor identiteit en autisme), mag je worden wie je wil worden (kansen voor verbetering en ontwikkeling), mag je samenwerken met anderen (geen competitie met anderen) en draagt je inbreng bij tot een zinvol groter geheel (ervoor uitkomen dat je autisme hebt en de beeldvorming over autisme een positieve wending geven).

In team A mogen mensen zich kwetsbaar opstellen, fouten maken, fouten toegeven, leren van hun fouten, zowel positieve als negatieve emoties en ervaringen uitwisselen, hulp vragen, zeggen als ze zich niet goed voelen enzovoort.

Team A is gefocust op het zelfsturende vermogen van elk teamlid. Dat vermogen is gebaseerd op drie pijlers: 

1. Autonomie (je mag zelfstandig handelen en wordt niet gedwongen of gecontroleerd)
2. Competentie (je kan en mag jouw kennis en vaardigheden doelmatig inzetten)
3. Verbondenheid (je verbonden voelen met de teamleden en de doelgroep)

Team A is dus geen doel maar een middel!